Colibri

Kontakt

COLIBRI – servisno trgovački obrt

Jamadolska 2B, 47000 Karlovac

Telefon:  047 600 550

Fax: 047 600 551

E-mail: trgovina.colibri@gmail.com

Radno vrijeme: od 7,30 – 19,00 sati   subotom: od 7,30- 14,00 sati

 

COLIBRI Servis

Telefon:  047 417 070

Fax: 047 600 551

E-mail: servis.colibri@ka.t-com.hr

Radno vrijeme: od 8,00 – 16,00 sati   subotom: ne radi

 

COLIBRI – poslovnica Duga Resa

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, 47250 Duga Resa

Telefon: 047 801 496

E-mail: trgovina.colibri@gmail.com  colibri.dugaresa@gmail.com

Radno vrijeme: od 8,00 – 16,00 sati   subotom: od 8,00- 12,00 sati