Colibri

Opće odredbe

- Colibri servisno trgovački obrt, u daljnjem tekstu Trgovac, sjedište Strmac 39a, 47000 Karlovac, OIB 17187619337, poslovna banka Privredna banka Zagred d.d., IBAN HR5523400091152343719, vlasnica obrta Kristina Erdeljac Baniček, ovim uvjetima uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda.

- Posjetitelj stranica je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na web stranicu www.colibri.hr, te bez registracije razgledava ponudu proizvoda i usluga Trgovca.

- Kupac proizvoda može biti svaka punoljetna osoba i poslovna osoba koja putem elektroničke komunikacije u svoje ime ili u ime pravne osobe koju zastupa naruči barem jedan proizvod ili uslugu ponuđene na web stranici www.colibri.hr, a svojom narudžbom potvrđuje da je upoznata i prihvaća ovdje navedene Uvjete kupnje.

- Sve informacije dostupne na internet stranici www.colibri.hr su isključivo informativnog karaktera, te se mogu koristiti samo u osobne sadržaje. Zabranjeno je korištenje i/ili prikazivanje njezinog sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo kakve javne odnosno komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Colibri s.t.o..

- Colibri s.t.o. također zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta kupnje u bilo kojem trenutku, izmjenu ponude proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz trgovinu kao i sav ostali sadržaj web stranice. Kupac proizvoda je stoga prije obavljene narudžbe dužan pregledati trenutni sadržaj Uvjeta kupnje jer suprotno postupanje oslobađa Trgovca bilo kakve odgovornosti za njihovu pogrešnu interpretaciju.

- Ovi opći Uvjeti kupnje sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o obaveznim odnosima, Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Općim uvjetima poslovanja Colibri s.t.o. i ostalim važećim propisima Republike Hrvatske te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 57. Zakona o zaštiti potrošača.

- Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Trgovca sklopljen je onoga trenutka kad Trgovac kao ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu odnosno u trenutku kada Trgovac zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.


Cijene

- Sve cijene Proizvoda, usluga i dostave na web stranicama Trgovca su maloprodajne, izražene u kunama te je u njima sadržan pripadajući PDV.

- Trgovac je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene koje se nalaze na web stranici www.colibri.hr.. Također, Trgovac je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti sniženje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje, akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda ili za sve Proizvode.

- Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo kako je to navedeno u trenutku slanja narudžbe.


Plaćanje

- Naručene Proizvode, usluge i dostavu Kupac se obvezuje platiti na način kojeg sam izabere tijekom narudžbe.

- Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti putem kreditnih i debitnih kartica, uplatom na transakcijski račun Trgovca ili pouzećem - gotovinom, na adresi koju Kupac naznači za isporuku ili u prodavaonici Trgovca.

- Kod plaćanja na transakcijski račun Trgovca, Kupac će nakon poslane narudžbe putem e-maila navedenog na narudžbi dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim da se uplata izvrši. Podrazumijeva se da je plaćanje izvršeno kada uplata Kupca bude evidentirana na žiro računu Trgovca.

- U slučaju plaćanja pouzećem Kupcu će naručeni Proizvodi biti isporučeni na kućnu adresu navedenu na narudžbi i platit će ih gotovinom prilikom preuzimanja kuriru dostavne službe ili djelatniku Trgovca ukoliko je naveden taj način dostave.

- U slučaju preuzimanja naručene robe u prodavaonici Trgovca, Kupac će platiti naručenu robu prilikom preuzimanja u prodavaonici Trgovca.


Dostava

- Ukoliko se Kupac ne odluči preuzeti kupljene Proizvode osobno u prodavaonici Trgovca, Trgovac će osigurati njihovu dostavu na adresu Kupca navedenu na narudžbi.

- Dostava naručenih Proizvoda Trgovac organizira isključivo na području Republike Hrvatske i Trgovac je obavlja putem HP express dostavne službe Hrvatske pošte ili vlastitom dostavom na područje Karlovca s prezentacijom i obukom za rukovanje na lokaciji Kupca ukoliko se radi o stroju.

- Za sve naručene uređaje za koje je potreban nulti servis prije samog korištenja on će biti obavljen u prostorijama Trgovca i za Kupca je besplatan. Nakon obavljenog nultog servisa djelatnici Trgovca će uređaj zapakirati u orginalnu ambalažu te ga dostaviti Kupcu ili ga uskladištiti do preuzimanja ako će ga Kupac preuzeti u prostorijama Trgovca.

- Uređaje koje je nakon obavljenog nultog servisa nemoguće zapakirati u orginalnu ambalažu ( veliki strojevi za održavanje krajobraza ) te je iz tog razloga nemoguće jamčiti da neće biti oštećeni prilikom transportiranja Trgovac ne isporučuje dostavnom službom niti snosi troškove dostave. Ukoliko Kupac sam organizira dostavu takvog uređaja od prostorija Trgovca do vlastite lokacije Trgovac ne snosi rizik mogućeg oštećenja uređaja prilikom transportiranja.

- Nakon izvršenog plaćanja od strane Kupca i evidentirane uplate na žiro račun Trgovca, Trgovac se obvezuje poslati naručene Proizvode najkasnije u roku 3 dana.

- Naručeni Proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja naručenih Proizvoda Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju vidljivog oštećenja odmah reklamirati oštećenje djelatniku dostavne službe i ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog Proizvoda. Ukoliko oštećenje nije izvana vidljivo Kupac je dužan prijaviti reklamaciju u roku 3 dana od primitka pošiljke. Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave, a nisu prijavljena u roku 3 dana od primitka pošiljke. Ako Kupac u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci nakon što su naručeni Proizvodi poslani, Kupac ima pravo o tome obavijestiti Trgovca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

- Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Trgovcu, Trgovac zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

- Prilikom dostave uz kupljeni Proizvod Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod: upute za korištenje na hrvatskom jeziku, jamstveni list, izjavu o sukladnosti, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obavezan potpisati i potpisom kojim se smatra da je Proizvod preuzet bez vanjskim vidljivih oštećenja.

- Za svaki uređaj iz ponude Trgovca u web trgovini vrijede uvjeti jamstva sadržani u jamstvenom roku kojeg Kupac dobiva ovjerenog od strane Trgovca a u trajanju od 12 ili 24 mjeseca što je naznačeno u samom jamstvenom listu. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se također u jamstvenom listu.


Reklamacije, povrati i pravo na jednostrani raskid ugovora

- Ukoliko je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio, Kupac ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, a cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda kojeg je dužan vratiti.

- Ukoliko je proizvod neispravan u roku 8 dana od njegove kupnje te ovlašteni servis utvrdi grešku koja nije nastala nepravilnim korištenjem a koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju neprihvatljivim Kupcu, Trgovac će nakon odobrenja uvoznika ( nosioca jamstva ) zamijeniti Proizvod novim. Nakon 8 dana od kupnje svaka reklamacija Proizvoda riješava se u ovlaštenom servisu sukladno uvjetima navedenim na Jamstvenom listu. Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa uvjetima navedenim u Jamstvenom listu.

- Kupac ima pravo ne navodeći za to razlog jednostavno raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sredstvima daljinske komunikacije u roku od 14 kalendarskih dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda i potvrde prethodne obavijesti. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani ugovor obavijestiti Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Sadržaj i oblik toga obrasca propisao je ministar gospodarstva Pravilnikom o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

- U slučaju da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora Kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac jednako tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe ( članak 77. Zakona o zaštiti potrošača ) u slučaju izgubljene dokumentacije i dijelova Proizvoda, oštećenja, vidljivih znakova korištenja robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez sastavnih dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ukoliko Kupac vrati proizvod bez orginalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Trgovac neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje umanjenje vrijednosti u iznosu od 20% plaćene maloprodajne cijene Proizvoda. Prihvaćanjm ovih uvjeta poslovanja, Kupac pristaje da se za navedei iznos umnjenja vrijednosti umanji puni iznos povrata sredstava. Sva šteta na Proizvou koja prelazi iznos od 20%plaćene maloprodajne ijnsmatra se većim oštećenjem te će Trgovac izvršiti povrat sredstava Kupcu u iznosu plaćene maloprodajne cijene Proizvoda umnjen ziznos troškova ponovnog dovođnja Proizvoda u stanje u kojem je isporučen Kupcu. Ukoliko je Kupac vratio proizvod prema pravu na jednostrani raskid ugovora u orginalnom obliku kakav je i isporučen, Trgovac je obvezan u roku od 14 dana od primitka obavijesti o raskidu ugovora izvršiti cjelokupni povrat iznosa koji je Kupac već platio temeljem ugovora.

- Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od uvoznika, a nije standardni proizvod koji uvoznik drži na zalihi o čemu je Kupac obaviješten od Trgovca, te njegovu isporuku Trgovac više ne može opozvati.


Izjava o zaštiti podataka

- Prilikom kontakta putem e-maila kupac je suglasan da ga Trgovac može zatražiti osobne podatke koji se prikupljaju isključivo u svrhu slanja informativnih ponuda i predračuna.

- Trgovac se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka koje je Kupac dao u narudžbi proizvoda, te će Trgovac s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

- Trgovac prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svojih obveza, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa s Kupcima.

- Osobni podaci Kupca štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te ih Trgovac neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama. Potrebni osobni podaci prosljeđuju se isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Kupčeve narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti Trgovcu na mail: servis.colibri@ka.t-com.hr . Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.


Podnošenje pisanih prigovora

- Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača Trgovac omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore pošalju na adresu Colibri servisno trgovački obrt, Strmac 39a, 47000 Karlovac, e-mail: trgovina.colibri@gmail.com ili broj faks ( 047 ) 600-551. Na sve primjedbe i prigovore Trgovac će odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Sve nesporazume između Kupca i Trgovca nastojat će se riješiti sporazumno u skladu s dobrim poslovnim običajima, u suprotnom stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Trgovca.